Kwaliteit en milieu

Kintrans BVBA - Kwaliteit en milieuBij Kintrans doen we meer dan het strikt noodzakelijke om de kwaliteit en de milieuvriendelijkheid van onze activiteiten te optimaliseren. Onze ISO-certificaten vormen daarbij een erkenning van het reeds geleverde werk en een motivatie om op deze weg verder te gaan.

- Kwaliteit

Sinds 2007 is Kintrans gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm. Dit certificaat erkent onze permanente aandacht voor kwaliteit en klantentevredenheid. Want tevreden klanten zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van onze onderneming.

ISO 9001:2015

- Milieu

De toekenning van het certificaat ISO 14001 houdt in dat we niet alleen aan alle wettelijke milieuvoorschriften voldoen, maar ook bijkomende milieu-inspanningen leveren die de werknemers, de klanten, het milieu en de omgeving ten goede komen.

De zorg voor het milieu is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden waarbij we de milieugevolgen van onze activiteiten maximaal willen beperken, rekening houdend met een evenwicht tussen energie, ecologie en economie.

ISO 14001:2015

Kwaliteits- & Milieubeleidsverklaring